Kjøps- og leveringsbetingelser

 1. Definisjon av parter.
  Selger er Christiania GlasMagasin AS, org nr: 840 207 412, Postboks 55, 1375 Billingstad, Besøksadresse Administrasjon: Pustutveien 18, 1396 Billingstad, epost: kundeservice@cg.no, kundeservice telefon: 41 00 50 00, heretter benevnt selger, vi eller oss.
  Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kunde, kjøper, du, deg, din eller ditt.
 2. Generelle vilkår
  Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.cg.no og dens undersider.
  Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
  Er du under 18 år kreves det aksept fra foresatte. Varer fra netthandelen kun bestilles for levering i Norge. 
  Alle priser står inkl. mva og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 3. Betaling
  Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling behandles av de forskjellige leverandørene. Handel med Visa eller Mastercard behandles av Adyen. Klarna står for faktura- og delbetalingsløsningene våre og behandler disse ordrene. Vipps behandler ordrene som går gjennom sin løsning. Alle er svært sikre elektroniske betalingsleverandører.
  All informasjon som skrives inn i vår Checkout, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. Du som sluttkunde kan være trygg på at dine opplysninger ikke skal komme på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart.
 4. Levering og forsinkelse
  Normert leveringstid er 3-8 virkedager avhengig av hvor i landet man bor. Fraktkostnad tilfaller kunden og varierer mht. hvor i landet, samt hvor mye som skal sendes. Priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta bekreftelse pr epost. Pakken må hentes på ditt utleveringssted i løpet av 7 dager før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader ifbm ny utsendelse som hovedregel tilfalle kunde. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 150,- pluss frakt. Dette for å dekke kostnader for frakt tur/retur, håndtering og emballasje. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt adresse og mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er klar til utlevering. Merk at pakke fra Posten blir levert med Forenklet Levering og krever derfor ingen underskrift.
 5. Kjøpsprosessen
  1.Valg av produkter
  2. Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer
  3. Valg av forsendelse og betalingsmåte
  4. Eventuell registrering
  5. Bekreftelse av bestillingen
  6. Mottak av ordrebekreftelse
  7. Mottak av sporingsnummer
 6. Ansvar og undersøkelse av produktene
  Risiko for produktene overtas kunden så snart de er i kundens besittelse. Etter at kunden har mottatt varene bør leveransen undersøkes så snart man har mulighet til det for å sikre at; sendingen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller har andre feil/mangler.
 7. Bytte/angrerett
  I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok varen. Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt samt med utfylt angrerettskjema. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Kontakt kundeservice@cg.no for å få tilsendt angrerettskjema pr.mail.
 8. Reklamasjon
  Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr epost om dette. Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.
 9. Forbehold
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme.
  Ved utsolgtsituasjoner forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordre. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger. Kunden vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med respektive endringer eller kansellere bestillingen.
  Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 10. Personopplysninger og annen informasjon
  Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bl.a. navn, adresse og epost. Kredittkortnummer håndteres av kvalifisert leverandør for betalingstjenester. Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg. Christiania GlasMagasin selger ikke personopplysninger til tredjepart og all informasjon håndteres konfidensielt. Vi tilbyr kommunikasjon via epost og SMS. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via Min side eller kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til registrerte kunder.
 11. Kundens plikter
  Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Det er kundens ansvar at mobilnummer og e-post er korrekt slik at vi får varslet deg når din pakke er klar til utlevering.
 12. Endringer i vilkårene
  Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.
 13. Ekstraordinære forhold
  Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.
 14. Force majeur
  Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 15. Copyright
  Alt innhold på www.cg.no tilhører Christiania GlasMagasin eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Christiania GlasMagasin AS.
 16. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan saken bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.
 17. Kundeklubb
  Vilkårene for kundeklubb trår ikke i kraft før kunden aktivt har godkjent innmelding under gjennomført handel, opprettelse av min side, via min side, i butikk eller gjennom andre kanaler.
 18. Vilkår pr 16.04.15

  Ved å melde deg inn i Christiania GlasMagasin kundeklubb, samtykker du i at Christiania GlasMagasin kan sende deg tilbud og annen direkte reklame via e-post, SMS og post, samt lagre kjøpshistorikk. For å bli medlem må du være 18 år og ha adresse i Norge. Det koster ingenting å bli eller være medlem i Christiania GlasMagasin kundeklubb, og avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene. Christiania GlasMagasin har rett til å gjøre endringer i vilkårene for Christiania GlasMagasin kundeklubb, så fremt de ikke er til ulempe for medlemmene. AS Christiania GlasMagasin, Postboks 14 1312 SLEPENDEN, er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene. Christiania GlasMagasin lagrer, behandler, og benytter disse i forbindelse med direktemarkedsføring, samt for statistiske formål. Informasjonen du oppgir blir benyttes kun av Christiania GlasMagasin og deres samarbeidspartnere for å kunne gi deg enda bedre service og tilbud. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til utenforstående. Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos Christiania GlasMagasin, uansett hvordan disse er samlet inn.

© Christiania Glasmagasin AS